Terribly Scouring Chorus - I Wish They All Could Be Leo Girls.

Grannlandet

Något som jag tycker vi svenskar är dåliga på så är det friheten att kritisera. I och med Jantelagen som vi har så går det helt enkelt inte vara emot något som man inte tycker om. Man ska alltid vara andra till lags och rätta sig efter andras behov. Därför så tycker jag även att vi har en hel del att lära oss från finnarna som har tryckfrihet och allt som vi, men som även kan fullt ut uttrycka sig hur de känner. Så fort man skulle införa "pride" i kyrkan och som en dag i Finland så röt majoriteten till för att man helt enkelt inte ville ha det. Här i Sverige så var de flesta emot det, men man vill ändå minoriteten få sin talan och fullt få breda ut sig.